Menu

International Culture and Education Fair

SMA 1 Teladan Yogyakarta mengelenggarakan kegiatan Pameran Pendidikan dengan tajuk “International Culture and Education Fair” yang dilaksanakan pada hari Sabtu-Ahad, 6-7 April 2013 di GRHA SABHA PRAMANA UGM (Universitas Gajah Mada)

Pameran Pendidikan 2013 International Culture and Education Fair

Mengajar itu menyenangkan

No comments

Leave a Reply


three + = 10